Laboratuvarlar

  • Mekatronik ve Robotik Araştırmalar Lab. (Aktif)

Bu laboratuvar lisans için kullanılacaktır. Fakat bazı lisansüstü çalışmalarda geliştirilebilir. Mobil robotlar, yürüyen robotlar, robot kolları, uçan robotlar, bacaklı robotlar gibi bazı araştırma konuları bu laboratuvarda tasarlanacak ve üretilecektir.

Laboratuvar ile ilgili dersler: Mühendislik Tasarımı I ve II, Mekatronik Sistem Tasarımı ve Robot Teknolojisine Giriş.

 

Bilgisayar Destekli Tasarım Lab. (Pasif)

Bu laboratuvar sadece lisans programı için kullanılacaktır. Mekatronik Sistemlerin ve robotların tasarımı bu laboratuvarda gerçekleşecektir. Lisansüstü çalışmaların bilgisayar tasarımları çalışmalar ile ilgili laboratuvarda gerçekleştirilecektir.

Laboratuvar ile ilgili dersler: Bilgisayar Destekli Teknik Resim I ve II Bilgisayar Programlamaya Giriş,  Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat.

 

  • Bilgisayar Destekli İmalat Lab.  (Pasif)

Bu laboratuvar lisans ve lisansüstü programlar için kullanılacaktır. Tasarlanmış projelerde gerekli olan parçalar bu laboratuvarda üretilecektir.

Laboratuvar ile ilgili dersler: Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, Üretim Yöntemleri, Mekatronik Sistem Tasarımı, Mühendislik Tasarımı I ve II.

 

 

 Kontrol ve Otomasyon Lab. (Pasif)

Bu laboratuvar lisans ve lisansüstü programlar için kullanılacaktır. Tasarlanmış projelerin kontrolü bu laboratuvarda gerçekleştirilecektir. Otomasyon sistemleri ilgili derslerin uygulaması için kullanacaktır.  

Laboratuvar ile ilgili dersler: Mechatronics System Design, Engineering Design I and II, Industrial Automation, Automatic Control, System Modeling and Analysis.

  •  Elektrik ve Elektronik Lab.(Kısmi Aktif)

Bu laboratuvar sadece lisans programı için kullanılacaktır. Elektrik elektronik temelleri bu laboratuvarda sunulacaktır. The automation system will be considered for application of related courses.

Laboratuvar ile ilgili dersler: Elektronik Devreler I ve II, Dijital Elektronik, İşaret İşleme, Elektrik Makineleri.

  • Mekanik Sistemler Lab.(Pasif)

Bu laboratuvar lisans programı için düşünülüyor. Makine elemanları ve mafsallar bu laboratuvarda bulunacaklar.

Laboratuvar ile ilgili dersler: Makine Elemanları, Mekanizma Tasarımı I ve II, Mekatronik Sistem Tasarımı, Mühendislik Tasarımı I ve II.

  • Yapay Zeka ve Makine Görüsü Lab.(Pasif)

Bu laboratuvar hem lisans hem de yüksek lisans programları için kurulmuştur. Kameralar ve sensör ağları bu laboratuvarda bulunacaktır.

Laboratuvar ile ilgili dersler: Yapay Sinir Ağlarına Giriş, Makine Görüsü, Robot Teknolojisine Giriş.

  • Doğrusal Olmayan Sistemler Lab.(Pasif)

      Bu Lab. Sadece Lisansüstü çalışmalar için planlanmıştır.  Konu ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları bu laboratuvarda gerçekleştirilecektir.

  • Endüstriyel Otomasyon Lab.(Pasif)

Bu Lab. Sadece Lisansüstü çalışmalar için planlanmıştır.  Konu ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları bu laboratuvarda gerçekleştirilecektir.

  • Biomedikal Cihazlar ve Biomimetik Lab.(Pasif)

Bu Lab. Sadece Lisansüstü çalışmalar için planlanmıştır.  Konu ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları bu laboratuvarda gerçekleştirilecektir.


Başa Dön