Program Çıktıları

Mekatronik Mühendisliğinden mezun olan bir öğrencinin aşağıda belirtilen kazanımları elde etmesi beklenmektedir:

 • - Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kavrama,
 • - Mekatronik Mühendisliği ile ilgili temel konularını kavrama,
 • - Mekatronik Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini belirleme, analiz edebilme, sentez yolu ile çözüm bulma,
 • - Takım çalışmasının bir parçası olma,
 • - Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme,
 • - Mektronik ürünlerde kullanılan elektronik, mekanik ve bilgisayar donanım parçalarını kullanma,
 • - Teknolojik bir ürünün tasarım ve üretim sürecini yürütme,
 • - Mekatronik bir sistemi, bileşenlerini veya prosesi tasarlama,
 • - Sanayinin veya diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu bir otomasyon sistemini tasarlama,
 • - Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
 • - Sözlü, yazılı ve bedensel etkin iletişim kurma,
 • - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma,
 • - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma,
 • - Teknoloji ve mekatronik  konuları hakkında güncel bilgiyi takip etme becerisi,
 • - Mekatronik alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri tanıma, modern araçları kullanma,

Başa Dön